Радмила Гревцова

IMG_0893Гревцова Радмила Юріївна

засновник і керуючий партнер

Консалтингової компанії «ЮРКРАФТ МЕДИЦИНА».

 

Освіта

Закінчила відділення міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з відзнакою) та аспірантуру Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Має науковий ступніть кандидата юридичних наук (Ph.D in Law) та вчення звання доцента (Associate Professor).

Юридична практика

Займається адвокатської практикою, у тому числі понад 15 років – у галузі охорони здоров’я. Як адвокат, здійснювала представництво інтересів клієнтів в суді, в тому числі у «медичних» справах.

Працювала радником з юридичних питань, керувала юридичною службою великих компаній. Очолювала київський офіс міжнародної юридичної фірми.

На цей час є керуючим партнером Консалтингової компанії «Юркрафт Медицина».

Здійснює регуляторний Due Diligence діяльності фармацевтичних компаній, юридичний аудит діяльності приватних медичних закладів, структурування угод у сфері медицини і фармацевтики, юридичне супроводження клінічних випробувань лікарських засобів,  консультує з різноманітних правових питань діяльності закладів охорони здоров’я всіх форм власності, фармацевтичних компаній, контрактних дослідницьких організацій, а також професійних асоціацій у сфері охорони здоров’я.

Маючи широкий юридичний світогляд, спеціалізується у галузі медичного і фармацевтичного права, права високих технологій, прав людини, а також у цивільному та корпоративному праві.

 

Науково-викладацька діяльність.

Поряд з юридичною практикою, займається викладацькою діяльністю.

Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (тема дослідження – «Кримінально-правова охорона відносин у сфері охорони здоров’я»).

Є автором понад 70 наукових праць, в тому числі 4-х праць, опублікованих у міжнародних наукових виданнях, що включені до науко метричної міжнародної бази даних “Scopus”.

Член редакційної колегії міжнародних реферованих журналів Medicine & Law та European Journal of Health Law.

З 2010 року очолює НДІ медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України.

Є керівником Українського відділення Міжнародної мережі відділень Кафедри ЮНЕСКО з біоетики (м. Хайфа).

Була співголовою організаційного та наукового комітетів Першого Всеукраїнського конгресу з медичного права і соціальної політики (м. Київ, 14-15 квітня 2007 р. ), Другого Всеукраїнського конгресу з медичного права, біоетики і соціальної політики (м. Київ, 14-15 квітня 2011 р.), Міжнародного (Третього Всеукраїнського) конгресу з медичного і фармацевтичного права, біоетики і соціальної політики (м. Київ, 19-21 квітня 2012 р.), членом наукового комітету Європейської школи з охороноздоровчого права та біоетики (м. Тулуза, Франція, 30 червня – 7 липня 2012 р.), XIX Всесвітнього конгресу з медичного права (м. Масейо, Бразилія, 7-10 серпня 2012 р.), XXIII Всесвітнього конгресу з медичного права (м. Баку, Азербайджан, 10-13 липня 2017 р.) та ін. Також була членом програмного комітету та співголовою секції з права та біоетики Третього національного конгресу з біоетики (м. Київ, 8-11 жовтня 2007 р.), Четвертого Національного конгресу з біоетики (м. Київ, 20-23 вересня 2010 р.) П’ятого Національного конгресу з біоетики (м. Київ, 23-25 вересня 2013 р.), Шостого Національного конгресу з біоетики (м. Київ, 27-30 вересня 2016 р.).

Брала участь у численних науково-практичних заходах, в тому числі з медико-правової проблематики. Доповідала (в т.ч. у якості ключового спікера) на конгресах, конференціях, симпозіумах в Австрії, Азербайджані, Бельгії, Бразилії, Ізраїлі, Італії, Польщі, Португалії, Франції, Хорватії, Чехії тощо. Виступала модератором секцій, круглих столів та симпозіумів.

У 2004 році однією з перших в Україні розпочала викладання  дисципліни «Медичне право» в Академії адвокатури України. У 2014 році першою в Україні розпочала викладання дисципліни «Правове регулювання охорони громадського здоров’я» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Починаючи з 1999 року провела понад 70 практичних семінарів медико-правового спрямування для медичних і фармацевтичних працівників, менеджерів охорони здоров’я та адвокатів (в т.ч. безкоштовних).

 

Громадська діяльність. Членство у професійних асоціаціях.

З 2012 р. є членом Ради Директорів Всесвітньої Асоціації з медичного права (World Association for Medical Law).

З 2011 р. є членом Європейської Асоціації права охорони здоров’я (European Association of Health Law).

З 2015 р. – Голова Комітету Асоціації адвокатів України з медичного і фармацевтичного права.

Член Союзу юристів України, Союзу адвокатів України, Асоціації правників України.

Член Громадської Ради при Міністерстві охорони здоров’я України.

 

Інше

Вільно володіє українською, російською та англійською мовами.  Знає французьку та польську мови.

© 2015 YURKRAFT MEDICAL